نویسنده = امیرخانی، مهناز
تعداد مقالات: 1
1. صدق و کذب‌پذیری مشهورات نزد ابن‌سینا

دوره 17، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 93-110

10.22091/pfk.2015.552

مهناز امیرخانی؛ سیده ملیحه پورصالح امیری