نویسنده = فرخی بالاجاده، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استدلال انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه بر آرای کیث وارد

دوره 15، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 3-25

10.22091/pfk.2013.49

عبدالرسول کشفی؛ علیرضا فرخی بالاجاده