نویسنده = فهیمی، عزیز الله
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه حقوق

دوره 3، 9-10، پاییز 1380، صفحه 163-183

10.22091/pfk.2001.410

عزیز الله فهیمی