نویسنده = دهقان منگابادی،، علی
تعداد مقالات: 1
1. سبک و شیوه صدرالمتألهین در تفسیر قرآن

دوره 2، 5-6، پاییز 1379، صفحه 5-19

10.22091/pfk.2000.449

علی دهقان منگابادی،