نویسنده = احمدی افرمجانی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. ثنویت در الاهیات افلاطونی

دوره 17، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 51-72

10.22091/pfk.2016.579

محمد فیروزکوهی؛ علی اکبر احمدی افرمجانی