نویسنده = علوی، یوسف
تعداد مقالات: 1
1. تفاوت شاخص ها در نقاط جغرافیایی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1378، صفحه 55-64

10.22091/pfk.1999.496

یوسف علوی