نویسنده = فضایلی، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. اصل برابری در نظام ملل متحد

دوره 1، شماره 3، بهار 1379، صفحه 61-79

10.22091/pfk.2000.519

مصطفی فضایلی


2. روش شناسی حقوق بین الملل(ترجمه)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1378، صفحه 101-114

10.22091/pfk.1999.499

مصطفی فضایلی