نویسنده = نصر، سید حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأملاتی درباره انسان و آینده تمدن

دوره 1، شماره 4، تابستان 1379، صفحه 112-123

10.22091/pfk.2000.510

مرتضی فتحی زاده؛ سید حسین نصر