نویسنده = نیری، عصمت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علم غیب ائمه(ع) در مکتب کلامی علامه طباطبایی و شاگردان وی

دوره 17، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 129-146

10.22091/pfk.2016.637

عصمت نیری؛ حسین قاسمی؛ محمد تقی دیاری بیدگلی