نویسنده = غفاری قره باغ، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عرفانی از تفکیک آثار فرض و نفل در قرب الهی

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-176

10.22091/pfk.2018.1607.1512

سید احمد غفاری قره باغ