نویسنده = مصلح، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. هایدگر و نقد بنیان‌های نظری هرم بزرگ هستی

دوره 17، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 7-26

10.22091/pfk.2016.638

مجتبی اعتمادی نیا؛ علی اصغر مصلح