نویسنده = فاضل یگانه، مسعوده
تعداد مقالات: 1
1. اوج لذّت نفس ناطقه و موانع درک آن از نظر ابن‌سینا

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 26-45

10.22091/pfk.2017.744.1294

عسگر دیرباز؛ مسعوده فاضل یگانه