نویسنده = صابری نجف ابادی، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آراء ابن سینا و ابن میمون درباره معاد

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 194-215

10.22091/pfk.2017.812.1297

ملیحه صابری نجف ابادی