نویسنده = ملکوتی خواه، مریم
تعداد مقالات: 1
1. مابعدالطبیعه دکارت، تمهیدی بر ورود ریاضیات به طبیعیات

دوره 18، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 75-97

10.22091/pfk.2016.673

مریم ملکوتی خواه؛ محمدتقی چاوشی