نویسنده = رحمتی، انشاالله
تعداد مقالات: 3
1. نقد و تحلیلی بر برهان اختفای الهی شلنبرگ بر مبنای تناهی صفات فعلی و حکمت الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1398

10.22091/jptr.2019.4185.2091

بهروز اسدی؛ انشاالله رحمتی؛ بابک عباسی