نویسنده = احمدی، سید جواد
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی نظریّه حدوث دهری میرداماد

دوره 19، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 200-220

10.22091/pfk.2017.1703.1540

سید جواد احمدی