نویسنده = فتحی زاده، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. نظریه بنیان گرایی معرفت

دوره 4، 15-16، بهار 1382، صفحه 14-29

10.22091/pfk.2003.355

مرتضی فتحی زاده