نویسنده = رضایی ره، طیبه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و نقد برهان وجوب و امکان آکوئیناس

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 119-140

10.22091/pfk.2017.1907.1599

طیبه رضایی ره؛ محمد جواد رضایی ره