نویسنده = حجتی، غزاله
تعداد مقالات: 1
1. عذاب جاویدان: عدالت و عشق الهی

دوره 19، شماره 1، بهار 1396، صفحه 215-236

10.22091/pfk.2017.840

غزاله حجتی