نویسنده = مسعودی، جهانگیر
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقشِ نیّت در ارزش اخلاقی از منظر ملاصدرا

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 92-111

10.22091/pfk.2017.1435.1465

معصومه سادات ساری عارفی؛ جهانگیر مسعودی