نویسنده = دادمرزی، سید مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم عقد در قانون مدنی

دوره 1، شماره 4، تابستان 1379، صفحه 59-74

10.22091/pfk.2000.506

سید مهدی دادمرزی