نویسنده = رای زن، علی نجات
تعداد مقالات: 1
1. نقش علم و عمل در تکامل آدمی از نظر ملاصدرا

دوره 21، شماره 1، بهار 1398، صفحه 5-23

10.22091/pfk.2019.2751.1799

محمد ذبیحی؛ علی اله بداشتی؛ علی نجات رای زن