نویسنده = میانداری، حسن
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های طبیعی در اخلاق با تأکید بر نظریه شیفر-لَندَئو

دوره 20، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 23-44

10.22091/pfk.2018.3155.1887

حسن حشمتی؛ محمد لگنهاوزن؛ حسن میانداری