نویسنده = پایا، علی
تعداد مقالات: 1
1. نیهیلیسم و تکنولوژی اطلاعات

دوره 21، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-54

10.22091/jptr.2019.4903.2218

علیرضا منصوری؛ علی پایا