نویسنده = کدخداپور، جمال
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رویکردهای اختیارگرایان در پاسخ به استدلال شانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399

10.22091/jptr.2020.5090.2253

جمال کدخداپور؛ عسکر دیرباز