موضوعات = متافیزیک
تعداد مقالات: 2
1. Muslim Philosophers on the Relation between Metaphysics and Theology

دوره 21، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 104-117

10.22091/jptr.2019.4723.2201

محمد سعیدی مهر


2. فلسفۀ اسلامی متأخر و دانشِ ما به جهان خارج

دوره 20، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 148-165

10.22091/pfk.2017.2394.1719

سید علی طاهری خرم آبادی