موضوعات = کلام اسلامی
تعداد مقالات: 5
1. قوای نظری و عملی و نقش آنها در حق و تکلیف انسان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 143-167

10.22091/jptr.2019.3582.1952

احمد دیلمی؛ سجاد قدرتی


5. بررسی تطبیقی روش علم کلام و فلسفه اسلامی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 141-162

10.22091/pfk.2018.1521.1493

ساره تقوایی؛ عباس ایزدپناه