مقاله علمی پژوهشی
2. ارتباط وحی و رویای صادقه با عالم مثال از دیدگاه سهروردی و ملاصدرا

عرفانه محمد زاده حقیقی؛ سعید رحیمیان

دوره 18، شماره 1 ، پاییز 1395، صفحه 5-27

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2016.633

چکیده
  یکی از دغدغه‌های حکمای اسلامی این است که چگونه برخی افراد به وسیله رؤیای صادقه، الهام و وحی از حقایقی باخبر می‌شوند که مربوط به آینده است. در این جستار کوشیده‌ایم از منظر سهروردی و صدرالدین شیرازی با توجه به جایگاهی که در عرفان اسلامی دارند، به این پرسش پاسخ دهیم. سالک پس از طی مراحل سیر و سلوک و تحمل ریاضات، توانایی اتصال به ساحتی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
3. معرفت فطری و رابطه ی آن با معرفت های حاصل از سایر قوای ادراکی از دیدگاه شیخ‌اشراق

مهدیه السادات مستقیمی؛ مژگان فتاحی

دوره 18، شماره 1 ، پاییز 1395، صفحه 27-47

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2016.744

چکیده
  نظام معرفت شناسی اشراقی نظامی متعالی است که می‌تواند، جایگاه معرفت فطری و رابطه‌ی آن با سایر معرفت‌های بشری را تبیین نماید. بداهت، خطاناپذیری، ثبات، عمومیت و قابلیت پذیرش و صف کلیت و تشکیک از جمله شاخصه‌های معرفت فطری از دیدگاه سهروردی است. دامنه ی مفهومی معرفت فطری در نظام نوری و علم النفس اشراقی توسعه-ی ویژه‌ای پیدا می‌کند. به ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
4. روایات طینت و اختیار انسان

معصومه رضوانی؛ مهدی ذاکری

دوره 18، شماره 1 ، پاییز 1395، صفحه 47-75

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2016.710

چکیده
  در جوامع روایی شیعی، روایاتی وجود دارد که بر اساس آن، طینت، یا به عبارتی مادهٔ اولیهٔ آفرینش انسان، در مؤمن یا کافرشدن یا سعادت و شقاوت او نقش اساسی دارد؛ به گونه‌ای که خداوند انسان‌های مؤمن را از ماده‌ای خوش‌بو و خوشایند با عنوان طینت علیین، و انسان‌های کافر را از ماده‌ای بدبو و ناخوشایند با عنوان طینت سجین آفریده است. مسلم است ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
5. مابعدالطبیعه دکارت، تمهیدی بر ورود ریاضیات به طبیعیات

مریم ملکوتی خواه؛ محمدتقی چاوشی

دوره 18، شماره 1 ، پاییز 1395، صفحه 75-97

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2016.673

چکیده
  در اغلب آثاری که درباره دکارت نگاشته شده، صراحتاً تصویری ریاضی از جهان در مابعدالطبیعه او عرضه شده است. اما چون در محافل فلسفی، آثار علمی و ریاضی دکارت مغفول مانده و بیشتر به آثار مابعدالطبیعی وی پرداخته شده توصیفی تحلیلی از اینکه دکارت چگونه طبیعت را جامه ریاضیات پوشانید و پای علوم دقیقه را به طبیعیات گشود مطرح نشده است. حتی برخی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
6. تحلیل و نقد توجیه های عرفانی استغفار پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر حدیث «لَیُغَان»

کاوس روحی برندق

دوره 18، شماره 1 ، پاییز 1395، صفحه 117-143

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2016.623

چکیده
  حدیث «لَیغَان» نمونه‌ای از نصوص دینی است که برداشت ظاهری از آن با مقام اخلاقی و عرفانی رسول اکرم (ص) ناسازگار است. در این حدیث که در جوامع روایی اهل تسنن و شیعه از پیامبر اکرم (ص) نقل شده آمده است: در هر روز حجابی مانند ابر جلوی قلب مرا می‌گیرد و به همین دلیل روزی هفتاد بار استغفار می‌کنم. این مقاله ضمن گردآوری، تحلیل، رویکردشناسی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
7. بررسی مقایسه‌ای اصل لذّت در فلسفۀ چارواکه و فلسفۀ اپیکوری

سجاد دهقان زاده؛ فاطمه احمدیان

دوره 18، شماره 1 ، پاییز 1395، صفحه 143-167

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2016.630

چکیده
    لذّت‌گرایی به ‌عنوان یک اندیشه، نظریه‌ای است که بنا بر آن شادی، خیر نهایی است و ناخشنودی شر غایی. مکاتب فکری ماده‌گرا، که عموماً به اصالت لذّت قائل‌اند، در فرهنگ‌های مختلف انسانی نمودهای متنوعی داشته‌اند. فرهنگ هندویی نیز از این قاعده مستثنا نبوده است، زیرا در این فرهنگ، مکتب متمایزی به نام چارواکه وجود دارد که با برخورداری ...  بیشتر