مقاله علمی پژوهشی
1. علم خدا در اندیشة سهروردی

منصور ایمانپور

دوره 9، شماره 3 ، بهار 1387، صفحه 3-17

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.256

چکیده
  علم خدا یکی از مباحث کلیدی در فلسفة اسلامی محسوب می‌شود و آرای متنوّعی را فلاسفه و اهل نظر در این خصوص مطرح کرده‌اند. یکی از این آرای کثیر، نظر شیخ اشراق در این زمینه است. او از یک سو واجب تعالی را عین نور و ظهور بی نهایت معرّفی می‌کند و علم را همان ظهور می‌داند و از سوی دیگر حقیقت واجب تعالی را  «صرف الوجود» و «کلّ الوجود» ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
2. مکتب فلسفی فیض کاشانی

محمد صادق کاملان

دوره 9، شماره 3 ، بهار 1387، صفحه 19-39

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.257

چکیده
  فیض کاشانی یکی از معدود عالمان شیعی است که با داشتن دیدگاهی مبتنی بر حدیث در فقه (اخباریگری)، بینش فلسفی با گرایش به حکمت متعالیه و عرفان و تصوّف دارد. این مقاله پس از بررسی مکتب فلسفی او، به پاسخ این سؤال می‌پردازد که چگونه فیض میان اخباریگری و حکمت متعالیه و عرفان و تصوّف جمع کرده است. آیا او شخصیتی چند وجهی است یا به گونه‌ای میان رشته‌ای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
3. نظریه کارکرد گرایی آلستون و معناداری اوصاف الهی

امیر عباس علیزمانی؛ حسین نقوی

دوره 9، شماره 3 ، بهار 1387، صفحه 41-67

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.258

چکیده
  توجیه اطلاق مفاهیم و اوصاف بشری بر خدای نامحدود، مسأله­ای است که از دیرباز ذهن دانشمندان و فیلسوفان دینی را به خود مشغول کرده است. ویلیام آلستون یکی از برجسته­ترین فیلسوفان دین در آمریکا، نظریه «کارکردگرایی» در روان‌شناسی فلسفی را برای توجیه این مسأله، مطرح کرده و تلاش وافری کرده تا آن را در مقالات مختلف به اثبات برساند. ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
4. اعتبار در جهان‌های ممکن

اسداله فلاحی؛ لطف‌اله نبوی

دوره 9، شماره 3 ، بهار 1387، صفحه 69-88

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.259

چکیده
  قضایا و قواعد منطق موجهات، در جهان‌های ممکن، معتبرند اما قضایای منطق ربط، در جهان‌های منطقی، و قواعد آن، در وضعیت‌ها اعتبار دارند. روبرت مایر، در سال 1974، به کمک ادات‌های صدق و کذبِ ویلهم آکرمان، نظامی در منطق ربط طراحی کرد که قضایا و قواعد آن، هر دو، در وضعیت‌ها معتبر بودند و به این وسیله، عدم تقارن موجود در منطق ربط میان قضایا و ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
5. نظریه کارنپ و سلارز در مسألة کلی ها

هاشم مروارید

دوره 9، شماره 3 ، بهار 1387، صفحه 89-105

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.260

چکیده
  یکی از ادله واقع گرایان برای اثبات وجود کلی ها در جهان خارج، برهانِ «ارجاع به مجردات» (abstract reference) است. طبق این برهان، جملات صادق بسیاری در زبان وجود دارند که ظاهرا دربارة کلی ها سخن می‌گویند. به عقیدة واقع گرایان، صدق این گونه جملات قابل تبیین نخواهد بود مگر آنکه کلی ها در جهان خارج وجود داشته باشند. کارنپ بر اساس نظریة «درجات ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
6. فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌ و آثار آن‌

عزیزاله‌ فهیمی‌

دوره 9، شماره 3 ، بهار 1387، صفحه 107-117

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.261

چکیده
  مقاله‌ای‌ که‌ در پیش‌ رو است‌ به‌ بحث‌ از فلسفه‌ حقوق محیط‌ زیست‌ و آثار آن ‌می‌پردازد. و مراد از فلسفه‌ حقوق، نظریه‌ کلی‌ حاکم‌ بر علم‌ حقوق است‌ که‌ گاهی‌ به‌ آن‌ کلیات‌ حقوق هم‌ گفته‌ می‌شوند که‌ موضوع‌ آن‌ بحث‌ از رابطه‌ منطقی‌ بین‌ قواعد موجود است‌، اما دو امر مهم‌ در فلسفه‌ حقوق دخیل‌ است‌ که‌ یکی‌ مبنای‌ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
7. رویکرد شاعران به موضوعات کلامی در شعر عربی

حیدر محلاّتی

دوره 9، شماره 3 ، بهار 1387، صفحه 119-132

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.262

چکیده
  پس از فروپاشی دولت امویان، وروی کارآمدن عباسیان در اوائل قرن دوم هجری، جامعة اسلامی شاهد تحولاتی عمیق در تمامی زمینه­ها گردید که عمده ترین این تحولات متوجه مبانی اعتقادی مردم شده بود. ظهور مکاتب مختلف مذهبی و تنوع گرایشهای کلامی و فلسفی از شاخصه­های برجسته این دوران به شمار می­رود. بسیاری از علوم و معارف انسانی از جمله ادبیات ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
8. درآمدی بر ارتباط نظام معرفت شناختی و هستی‌شناختی عزیز نسفی

مهدی فدایی مهربانی

دوره 9، شماره 3 ، بهار 1387، صفحه 133-159

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.263

چکیده
  عزیز الدین نسفی از بزرگترین حکمای عارف مشرب ایران زمین است که همانند بسیاری از بزرگان حکمت و فلسفة ایرانی گمنام مانده است. مباحثی که نسفی در معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی خود مطرح می کند چنان از انسجام منطقی و قوت نظری برخوردار است که هر خوانندة بی غرضی را می تواند قانع کند. در واقع در کلام عزیز نسفی مبحث منازعه برانگیز و تاریخیِ معرفت‌شناسی، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
9. مسئلة «ترس آگاهی» در اندیشة کی‌یرکگور

زینب اسلامی

دوره 9، شماره 3 ، بهار 1387، صفحه 161-190

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2008.264

چکیده
  مفهوم ترس آگاهی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم اندیشة کی‌یرکگور است که تا حدی موجب منحصر به فرد بودن اندیشة او گردیده است. این مفهوم و ملاحظات مربوط به آن در اندیشة این اندیشمند بزرگ، بسیار مهم و از مهمترین مولفه‌ها و درون مایة اصلی و مقصود اندیشه‌ورزی‌های او است. انگیزة اصلی این تحقیق، نخست از جهت نوع نگاه متفاوت و تازة کی‌یرکگور به ...  بیشتر