مقاله علمی پژوهشی
1. طرحی نو در محتوای کتاب‌های درسی زبان انگلیسی

محمد افضلی شهری

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 131-150

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.213

چکیده
  با فراگیر شدن زبان­آموزی و استقبال روزافزون جوانان و نوجوانان از زبان انگلیسی به عنوان زبان علمی و بین­المللی، و رواج کتاب­های مختلف آموزشی که توسط ناشران و دانشگاه­های معتبر انگلیسی زبان منتشر شده و در نشر آنها کلیه اصول و قواعد تاثیرگذار کتاب­های آموزشی رعایت گردیده است، سوال­های گوناگون و اساسی در ذهن اندیشمندان پدیدار ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
2. اخــــلاق مادری در اســـلام و فمینیســـــم

اقدس یزدی

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 151-183

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.214

چکیده
  تفاوت‌های تکوینی جسمی و روحی زن و مرد در خلقت هدفمند بوده است و کمال زن در تکاپو و حرکت درچهارچوب فطری وخلقتی اونهفته است. اسلام مادری را با ضوابط خاص اخلاقی آن ازجمله نمودهای عالی کمال زن دانسته،پرورش نسل را خطیرترین وظیفه ی زن می‌داند. در جهان غرب به موازات نهضت حقوق بشر و انقلاب صنعتی، جنبش هایی برای احقاق حقوق زنان و برابری با مردان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
3. نگاهی به مبادی و مسائل فلسفه اطلاعاتِ لوچیانو فلوریدی

محمد خندان؛ غلامرضا فدایی

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 5-39

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.208

چکیده
  فلسفه اطلاعات عنوانی است که لوچیانو فلوریدی، فیلسوف معاصر ایتالیایی، برای اشاره به یک حوزه جدید در مطالعات فلسفی عنوان کرده است. فلسفه اطلاعات در زمره آن دسته از فلسفه های مضاف است که هم دارای جنبه پدیدارشناختی است و هم دارای جنبه فرانظریه‌ای. این بدان معنی است که فلسفه اطلاعات از یک سو متکفل تحقیق انتقادی درباره ماهیت مفهومی و اصول ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
4. پارادوکس تعیین حد

محمد رضا عبدالله‌نژاد؛ عبدالله نصری

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 41-60

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.209

چکیده
  متافیزیک توصیفی استراوسن، همانند رئالیسم  تجربی کانت، با توصیف ساختار واقعی اندیشه  ما از جهان، به تعیین محدودیت‌های شناخت تجربی ما از جهان می‌پردازد. در این صورت، ایدئالیسم استعلایی کانت همچون آموزه نا منسجمی می‌ماند که گرویدن به آن به معنای باز گشت مجدد به شکاکیتی است که فلسفه انتقادی خواهان حل آن بود.  مطابق نظر استراوسن، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
5. جدیدترین نظریه قانون طبیعی در بوته نقد

محمد حسین طالبی

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 61-74

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.210

چکیده
  آموزه «قانون طبیعی»[1] در خلال قرن های متمادی به گونه هایی متفاوت تفسیر شده است. این آموزه مشتمل بر گستره پهناوری از نظریه هاست که از زمان تمدن یونان باستان تا عصر حاضر، در حوزه های علوم اجتماعی نقش محوری ایفا کرده است. امروزه جدیدترین و یکی از پرطرفدارترین قرائت های مربوط به قانون طبیعی، تفسیر جان فینیس[2] از نظریه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
6. برهان صدیقین و وحدت شخصی وجود در حکمت متعالیه

قباد محمدی شیخی؛ احمد عابدی

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 75-100

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.211

چکیده
  یکی از موضوعات اصلی و مهم‌ترین دغدغه فکری بشر خداوند است. انسان‌ها برای شناخت و اثبات و اعتقاد به او جلّ جلاله دست کم به دو راه عمده توجه کرده‌اند که عبارتند از: عرفان و فلسفه. طرفداران هر کدام از این شیوه‌ها مدّعی‌اند که از دیگران موفق‌تر بوده‌اند. یکی از استدلال‌هایی که هر کدام از دو شیوه، مدّعی توفیق در تبیین آن است، برهان صدّیقین ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
7. شیمل و اسلام

شهین اعوانی

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 101-130

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.212

چکیده
  جریان شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی در حوزه‌های دانشگاهی جهان،  پیوسته با واکنش‌های مختلفی از سوی شرق مواجه بوده است. برخی، محققین در این رشته‌ها را همکاران سیاسی دولت متبوع می‌دانند و در فعالیت‌های آنها به دنبال مقاصد استعماری و... هستند. عده‌ای شرق‌شناسان را معاند اسلام می‌دانند. در مقابل این آراء، بعضی شرق و غرب را از یکدیگر جدایی‌ناپذیر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
8. تأملی در تحول روش شناسی دانش متافیزیک (با نگاه به رابطه آن با علوم تجربی)

عباس ایزدپناه

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 185-203

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.215

چکیده
  مقاله‌ پیش رو در صدد است به عرصه‌ روش شناسی مطلوب و جامع فلسفه‌ هستی شناختی و متافیزیک به مفهوم فلسفی آن دریچه‌ای بگشاید. از همین روی نخست به کشف تحولات و سرگذشت تاریخی – تطبیقی آن  در تفکر اسلامی و غربی می‌پردازد و پس از آن به تبیین اصول و ارکان نظریه‌ «روش شناسی جامع دانش متافیزیک و فلسفه» همت می‌گمارد و چون تحولات تاریخی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
9. تحلیل رابطه قوه وفعل با موضوع فلسفه اولی درحکمت متعالیه

جمشید صدری

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 205-222

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.216

چکیده
  قوه و فعل از اوصاف واحکام موجود مطلق است،موجودنسبت به فعلیتی که می‌تواند واجد آن شود بالقوه نامیده می‌شود،هرچندبه لحاظ فعلیتی که هم اکنون داردموجودی بالفعل است. موجود مطلق که موضوع فلسفه اولی است به قوه وفعل تقسیم می­شود، غالب مسایل فلسفی به شکل قضایای مرددة المحمول مطرح می‌شوند که اطراف تردید مساوی با موضوع فلسفه است .قوه یک ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
10. « تجربه دینی از منظر جیمز »

کیوان بلند همتان؛ میرعبدالحسین نقیب‌زاده

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 223-249

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.217

چکیده
  پراگماتیسم پیش از هر چیز، روش است- روشی جهتِ روی آوردن به تجربه؛ چه به معنای فرایندی آن و چه به معنای فرآورده ای آن. از این منظر، مفهوم تجربه در اندیشه پراگماتیکی جیمز جایگاهی ویژه می یابد. به گونه ای که می توان کل اندیشه او را در هر زمینه به آن برگرداند و بر مبنای آن فهمید. این نکته در مورد نگاه او به "دین" نیز صادق است. جیمز در پی بررسی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
11. نقش عقل در معرفت از دیدگاه علامه مجلسی

حیدر نور الدین

دوره 10، شماره 3 ، بهار 1388، صفحه 251-273

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2009.218

چکیده
  بحث درباره جایگاه عقل در ادراک وگفتگو از گستره اعتبار آن در حوزه تحصیل معارف الهى واحکام آن نفیاً یا إثباتاً از مهمترین ومطرح ترین مباحث جارى تاریخ بشر است. ودر برهه خاصى از تاریخ فکر اسلامى به کانونى از جذب ودفع افکار واندیشه‌ها مبدل گشته است. اخباریون ومحدثین که مرحوم مجلسى در میان آنان جایگاه ویژه دارد به نفى مطلق اعتبار وارزش عقل ...  بیشتر