مقاله علمی پژوهشی فلسفه دین
1. نقش شانس در سعادت آدمی با نظر به دیدگاه جولیا آناس

نغمه پروان؛ محسن جوادی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 5-28

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2018.2566.1758

چکیده
  وارد کردن شانس به حوزۀ اخلاق به این معناست کهعواملی خارج از کنترل شخص‌ در سعادت‌مندی او دخیل‌ و دارای تأثیر‌اند. از آن‌جا که ارسطو نیل به سعادت را به داشتن فضایل و بهره‌مندی از خواسته‌های بیرونی منوط کرده و «خوش‌بخت بودنِ طبیعی انسان‌ها» را نیز مسئله‌ای اخلاقی انگاشته است، به‌ نظر می‌رسد به‌نوعی شانسِ محیطی و نهادینه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فلسفه اسلامی
2. نقد و بررسی راه‌کار «ترکِ أولی» در توجیه خطاهای انبیاء

حسین اترک

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 29-56

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2018.2061.1641

چکیده
  در این مقاله به بررسی اصطلاح «ترکِ أولی» به‌ عنوان راه‌کاری برای دفاع از عصمت انبیاء در مواجهه با آیاتی از قرآن کریم که ظاهرشان بر ارتکاب معاصی توسط انبیاء دلالت دارند، پرداخته شده و پس از معناشناسی «ترکِ أولی»، این سئوال محور بحث و بررسی قرار گرفته است که آیا دلایل عقلی عصمت انبیاء با صدور ترکِ أولیٰ از انبیاء سازگار ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فلسفه اسلامی
3. بررسی تمایز ماهوی «برهان شرط‌بندی پاسکال» و «حدیث محاجّۀ امام علیه‌السلام و ابن أبی‌العوجاء» و نتایج فلسفی و کلامی آن

جعفر مروارید؛ وحید مهدوی مهر

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 57-70

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1605.1511

چکیده
  استدلالِ شرط‌بندی پاسکال، به عنوان یکی از استدلال‌های مشهور بر اثبات وجود خداوند و یا دست‌کم، لزومِ ایمان به خدا، همواره در معرض بحث و بررسی‌های فراوان بوده است. این استدلال در فضای فکری جهان اسلام نیز مطرح بوده و از طریق امام محمد غزالی، به ائمه اطهار (ع) نسبت داده شده است. دقت در صورت‌بندی این استدلال آن‌گونه که پاسکال ارائه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فلسفه اخلاق
4. بررسی اخلاقی آموزشِ نوشتن بدافزارها و مهارتِ هک و نفوذ به سیستم‌ها

زینب آل بویه؛ علی رضا آل بویه

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 71-94

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1803.1575

چکیده
  امروزه برگزاری دوره‌های آموزشیِ مهارتِ هک کردن رو به افزایش بوده و با استقبال زیادی مواجه شده است. در برخی کشورها آموزش هک و نوشتن بدافزارها جزء واحدهای درسی دانشجویان رشته‌های کامپیوتر و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده است. به اعتقاد برخی، از آنجا که آموزشِ مهارت هک و بدافزارنویسی ممکن است افراد را به سمت‌ فعالیت‌های مجرمانه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فلسفه اسلامی
5. بازخوانی تأویل ابن عربی از عرش در پرتو حکمت متعالیه و تبلور آن در معماری آئینی

فاطمه امراله زاده؛ انشاالله رحمتی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 95-118

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.2501.1745

چکیده
  مقاله حاضر می‌کوشد تا ضمن واکاوی حقیقتِ واژۀ قرآنی «عرش»، به ایضاح معنای حقیقی و مجازی آن پرداخته و تأویل عرش، موضوع استوای حق بر عرش و رابطۀ آن با انسان کامل در کلام ابن عربی و امام در مکتب شیعه و تفسیر مفسّرین حکمت متعالیه از «عرش» در آیات کریمۀ قرآن را بررسی کرده و سپس به تبیین معانی واژۀ عرشه، آرکه و آرخه لاتین بپردازد. ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فلسفه دین
6. تحلیل و نقد برهان وجوب و امکان آکوئیناس

طیبه رضایی ره؛ محمد جواد رضایی ره

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 119-140

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.1907.1599

چکیده
  آکوئیناس، برخلاف تلقی شارحان بزرگی چون ژیلسون، نه تصحیحی در برهان‌های امکان سینوی و ابن‌رشدی صورت داده است، و نه اساساً به مواضع اختلاف آن‌ها آگاهی داشته است. از این رو حتی نتوانسته است در موارد اختلاف آنها، آگاهانه وارد بحث شود و داوری درستی بکند یا دست کم از یکی از آن دو آگاهانه جانبداری کند. تقریر‌ نخست او ترکیبی ناشیانه از تقریرهای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کلام اسلامی
7. بررسی تطبیقی روش علم کلام و فلسفه اسلامی

ساره تقوایی؛ عباس ایزدپناه

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 141-162

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2018.1521.1493

چکیده
  این مقاله در صدد تبیین روش دو علم کلام و فلسفۀ اسلامی و سپس بررسی رابطۀ روشی میان آن دو است. این دو علم به‌عنوان دو علم مستقل مانند دیگر علوم اسلامی، در بستر زمان، با یک‌دیگر تعاملاتی از جمله تعاملات روشی داشته‌اند. علوم اسلامی (تفسیر، فقه،کلام، فلسفه و …) چون شبکه‌هایی در‌هم‌تنیده هستند که بر یک‌دیگر بسیار تأثیر گذارند. صَرف‌نظر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فلسفه اسلامی
8. عالم مثال از منظر میر داماد

سهراب حقیقت

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 163-186

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2018.1203.1403

چکیده
  مسئلۀ‌ عالَم مثال، به عنوان عالم متوسط بین عالم مجردات و عالم مادیات از جمله مسائلی است که ‌فیلسوفان مشاء با ‌فیلسوفان اِشراق و حکمت متعالیه اختلافِ ‌نظر دارند. ‌فیلسوفان مشاء، مخالف وجود چنین عالمی بوده‌اند، امّا ‌فیلسوفان اِشراق و حکمت متعالیه، مدافع وجود عالمِ مثال بوده و در اثبات آن کوشیده‌اند. میرداماد به‌رغم این‌که ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی فلسفه دین
9. بررسی ‌‌پیش‌فرض‌‌ها و لوازم اعتقاد به دین «متن‌محور» و دین «شخص‌محور» (با تأکید بر اسلام و مسیحیت)

محمدحسین زارعی محمودآبادی؛ رسول رسولی پور

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 187-208

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2018.1233.1411

چکیده
  تفاوتِ دیدگاه اسلام و مسیحیّت نسبت به ماهیتِ وحی و پیامبر باعث تمایز آشکاری بین این دو دینِ وحیانی شده است. وحی در منابع اسلامی از مقوله قول و گفتار است و متکلمان مسلمان بر این باوراند که خداوند برای «ارتباط با بشر»، با او سخن می‌‌گوید و خود را به‌ واسطۀ زبانی که برای بشر قابلِ فهم است، آشکار می‌‌سازد، اما مسیحیّتِ رایج «وحی» ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی معرفت شناسی
10. فلسفه، فلسفه است؛ نقب و نقدی بر چیستی فلسفه‌های مضاف

علی فتحی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 209-226

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.2121.1656

چکیده
  چند صباحی است اصطلاح «فلسفه‌های مضاف» وارد ادبیات فلسفی معاصر ما شده است و متعاطیان این حوزه سعی بلیغی در تبیین و توضیح مقاصد و اَغراضشان از جعل و تألیف این عنوان نوپا مصروف داشته‌اند. در این جستار کوشیده‌ایم تا معضلات و معایب چنین رهیافتی را در فلسفه با توجه به خاستگاه آن بیان کنیم و در نهایت، با عنایت به این که فلسفه یک علم ...  بیشتر