مقاله علمی پژوهشی
1. بررسی انتقادی استدلال شرط‌بندی پاسکال در اثبات وجود خدا

عباس خسروی فارسانی؛ رضا اکبری

دوره 12، شماره 3 ، بهار 1390، صفحه 5-37

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2011.131

چکیده
  «شرط‌بندی پاسکال» یکی از مهم‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین استدلال‌های ارائه‌شده برای اثبات وجود خدا و معقولیت باورهای دینی است. بر اساس این استدلال، در جایی که استدلال‌های عقلی و نظری اثبات وجود خدا رضایت‌بخش و قانع‌کننده نباشند، باز هم در مقام عمل و تصمیم‌گیری، زندگی بر اساس باور به وجود خدا و دیگر باورهای دینی از جمله زندگی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
2. نقد و بررسى دیدگاه ابن‌سینا و اسپینوزا درباره ضرورت علیت

رضا برنجکار

دوره 12، شماره 3 ، بهار 1390، صفحه 37-58

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2011.132

چکیده
  ابن‌سینا و اسپینوزا به ضرورت علیت معتقدند. ابن‌سینا گاه ضرورت را بدیهى تلقى مى‏کند و گاه بر آن اقامه برهان مى‏کند. اسپینوزا به طور قاطع ضرورت علیت را بدیهى مى‏داند. دلایل ابن‌سینا همگى نوعی مصادره به مطلوب است. از سوى دیگر، نه تنها ضرورت علیت بدیهى نیست بلکه عدم ضرورت امرى وجدانى و بدیهى است. به اعتقاد نگارنده، ریشه بحث ضرورت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
3. اعتبار منطق ارسطو در تفکر معاصر غرب

سید حسن اسلامی

دوره 12، شماره 3 ، بهار 1390، صفحه 59-86

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2011.133

چکیده
  منطق ارسطویی به مثابه بخشی از فلسفه اسلامی، در میان مسلمانان مخالفان بسیاری داشته است که می‌کوشیده‌اند بی‌اعتباری منطق را بر ملا کنند. در نتیجه بخشی از فعالیت فیلسوفان و منطقدانان مسلمان دفاع از منطق و اعتبار آن در برابر مخالفان بوده است. در کنار انتقادات رایج و کهنی که در کتاب‌های مدافعان منطق پاسخ‌ آنها را می‌توان یافت، به تازگی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
4. بررسی و نقد سودگرایی اخلاقی

محمد حسینی سورکی

دوره 12، شماره 3 ، بهار 1390، صفحه 87-126

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2011.134

چکیده
  سودگرایی اخلاقی از نظریه‌های مشهور و پرطرفدار در حوزة اخلاق هنجاری به ‌شمار می‌آید. این نظریه در اوایل قرن نوزدهم از سوی فیلسوف و حقوقدان بریتانیایی، جرمی بنتام مطرح شد. در دهه‌های اخیر تقریرهای مختلف و متنوعی از این نظریه ارائه شده  و  به ‌رغم آنکه انتقادات زیادی نیز  بر آن وارده شده، اما همچنان نظریه‌ای جاافتاده و پرنفوذ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
5. گسست معرفت‌شناختی پارادایم‌های فلسفی از نظر ریچارد رورتی

شهلا اسلامی

دوره 12، شماره 3 ، بهار 1390، صفحه 127-144

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2011.135

چکیده
  در این مقاله، نظریه رورتی در مورد پارادایم‌های فلسفی را در دو مرحله بررسی می‌کنیم: ابتدا به توصیف و تحلیل دیدگاه تاریخی‌گرایانه او در مورد مسائل فلسفی می‌پردازیم. در این مرحله، رورتی نشان می‌دهد که تاریخ فلسفه، شامل سه پارادایم متافیزیک، معرفت‌شناسی و فلسفه ذهن است که هر یک از این پارادایم‌ها مسائل مخصوص به خود را دارند. رورتی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
6. نسبت بین دین و اخلاق از دیدگاه کانت

اسدالله حیدرپورکیانی

دوره 12، شماره 3 ، بهار 1390، صفحه 170-197

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2011.137

چکیده
  در این مقاله می‌کوشیم نشان دهیم دین حقیقی از نظر کانت همان اخلاق برخاسته از عقل عملی محض است  که از حیث منشأ و محتوا متفاوت با دین وحیانی است. نقش و شأن وجودی خدا و صفات آن نیز در این دو متفاوت است. قانون اخلاقی تعیّن‌بخش اراده و صادر از عقل عملی است. متعلق قانون اخلاقی به حکم عقل عملی محض خیر اعلی است و شرط تحقق آن فرض وجود خدای برخوردار ...  بیشتر