دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، پاییز 1392 

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی استدلال انباشتی ریچارد داوکینز با تکیه بر آرای کیث وارد

صفحه 3-25

10.22091/pfk.2013.49

عبدالرسول کشفی؛ علیرضا فرخی بالاجاده


8. علم غیب امامان (ع) در آینهٔ عقل

صفحه 139-162

10.22091/pfk.2013.56

غلام‌حسین اعرابی؛ سید حبیب بخارایی‌زاده