نویسنده = ������������ ��������������
Nature and Existence of Time and Its Theological Implications in Avicenna’s View

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22091/jptr.2022.8586.2766

حمید رضا خادمی


تبیین رابطه صفات ذاتی و ذات واجب از دیدگاه ملاصدرا

دوره 17، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 89-108

10.22091/pfk.2016.632

حمید رضا خادمی؛ سلمان شریعتی


خودآگاهی در فلسفه ابن‌سینا

دوره 14، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 5-17

10.22091/pfk.2012.71

حمید رضا خادمی؛ احمد بهشتی