کلیدواژه‌ها = انسان
ارزیابی انتقاد نیچه به امر مطلق کانت

دوره 24، شماره 4، دی 1401، صفحه 127-145

10.22091/jptr.2022.8568.2762

محمد عنبرسوز؛ شیدا کاویانی تبریز


تبیین نفی خشونت‌‌گرایی در دین از منظر ذات‌شناسی و معرفت‌شناسی انسانی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-138

10.22091/pfk.2017.1045.1371

محمد حسین جمشیدی؛ الناز پروانه زاد؛ احمد سلطانی نژاد


بررسی و تحلیل نسبت انسان با طبیعت در فلسفه ملاصدرا

دوره 19، شماره 3، آذر 1396، صفحه 5-24

10.22091/pfk.2017.887.1318

ابراهیم رضایی؛ جعفر شانظری


مراتب کمال انسان از نظر فخررازی

دوره 17، شماره 3، خرداد 1395، صفحه 27-48

10.22091/pfk.2016.639

عین الله خادمی


فلسفه بعثت انبیا؛ کاستی یا بیداری عقل؟

دوره 16، شماره 1، آذر 1393، صفحه 79-100

10.22091/pfk.2014.23

عبدالرحیم سلیمانی


نسبت انسان با خدا در فلسفه دکارت و نقد آن از دیدگاه محمد‌حسین طباطبایی

دوره 12، شماره 4، شهریور 1390، صفحه 91-111

10.22091/pfk.2011.126

علی اصغر مصلح؛ سید رحمت الله موسوی مقدم