کلیدواژه‌ها = فضیلت
تعداد مقالات: 7
1. مبانی فلسفی جرم‌انگاری؛ تحلیل رذایل اخلاقی از چشم‌انداز نظریه خودحاکمیتی و اصل آسیب

دوره 24، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 137-158

10.22091/jptr.2021.7055.2561

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا


2. نقش شانس در سعادت آدمی با نظر به دیدگاه جولیا آناس

دوره 20، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-28

10.22091/pfk.2018.2566.1758

نغمه پروان؛ محسن جوادی


3. رابطهٔ فضیلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالی

دوره 15، شماره 1، آذر 1392، صفحه 25-42

10.22091/pfk.2013.50

مجید ملایوسفی؛ ام‌لیلا شیرخانی


5. اخلاق در ورزش با رویکرد بازی منصفانه

دوره 10، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 187-220

10.22091/pfk.2008.233

طاهره ندایی؛ خلیل علوی


6. اخلاق نیکوماخوس ارسطو

دوره 4، 14-13، شهریور 1381، صفحه 36-57

10.22091/pfk.2002.414

سید علی حقی


7. عدالت به عنوان فضیلت نفس

دوره 4، 14-13، شهریور 1381، صفحه 58-68

10.22091/pfk.2002.416

مرضیه صادقی