کلیدواژه‌ها = عقلانیت
تبیین نفی خشونت‌‌گرایی در دین از منظر ذات‌شناسی و معرفت‌شناسی انسانی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 115-138

10.22091/pfk.2017.1045.1371

محمد حسین جمشیدی؛ الناز پروانه زاد؛ احمد سلطانی نژاد


عقلانیت اشراقی در اندیشه فلسفی ابن‌سینا

دوره 14، شماره 1، آذر 1391، صفحه 101-120

10.22091/pfk.2012.84

محمد مهدی گرجیان؛ سید محمد موسوی؛ معصومه اسماعیلی


ربط و نسبت عقل و ایمان

دوره 5، 20-21، شهریور 1383، صفحه 123-147

10.22091/pfk.2004.337

ترنس پنلهوم؛ احمدرضا مفتاح