کلیدواژه‌ها = روش‌شناسی
روش شناسی تعریف مفاهیم اعتباری بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1402

10.22091/jptr.2024.9978.2956

جواد طالبی طادی؛ عسکر دیرباز؛ احمد عابدی


روش شناسی موردکاوانه در اخلاق کاربردی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 94-113

10.22091/pfk.2018.981.1348

محمد تقی اسلامی


بررسی روش‌ها و ویژگی‌های پژوهشی ویلفرد مادلونگ در مطالعات شیعی

دوره 15، شماره 4، شهریور 1393، صفحه 23-44

10.22091/pfk.2014.14

احمد بهشتی مهر؛ محمود تقی زاده داوری