کلیدواژه‌ها = جان شلنبرگ
بررسی تقریر نوین شلنبرگ از مسئلۀ منطقی شر

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 33-56

10.22091/jptr.2023.9213.2867

محبوبه پاکدل؛ امیرعباس علیزمانی


نقد موزر بر استدلال خفای الاهی

دوره 17، شماره 4، شهریور 1395، صفحه 27-50

10.22091/pfk.2016.621

سیدنصیراحمد حسینی