نویسنده = رضا اکبری
نگاه نقادانه به نظریۀ روزنبرگ دربارۀ به‌کشی

دوره 19، شماره 2، تیر 1396، صفحه 26-46

10.22091/pfk.2017.1789.1572

رضا اکبری؛ سید علیرضا هدائی


نگاه تحلیلی به مسئله عالم ذرّ در مکتب تفکیک

دوره 14، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 43-60

10.22091/pfk.2012.73

جعفر اصفهانی؛ رضا اکبری


بررسی انتقادی استدلال شرط‌بندی پاسکال در اثبات وجود خدا

دوره 12، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 5-37

10.22091/pfk.2011.131

عباس خسروی فارسانی؛ رضا اکبری