نویسنده = رضا اکبری
تعداد مقالات: 8
2. نگاه نقادانه به نظریۀ روزنبرگ دربارۀ به‌کشی

دوره 19، شماره 2، تیر 1396، صفحه 26-46

10.22091/pfk.2017.1789.1572

رضا اکبری؛ سید علیرضا هدائی


3. تبیین فلسفی مسئولیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 7-30

10.22091/pfk.2014.29

سلیمان حبیبی؛ رضا اکبری


4. نگاه تحلیلی به مسئله عالم ذرّ در مکتب تفکیک

دوره 14، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 43-60

10.22091/pfk.2012.73

جعفر اصفهانی؛ رضا اکبری


6. بررسی انتقادی استدلال شرط‌بندی پاسکال در اثبات وجود خدا

دوره 12، شماره 3، خرداد 1390، صفحه 5-37

10.22091/pfk.2011.131

عباس خسروی فارسانی؛ رضا اکبری