نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی- سمت-

چکیده

این مقاله به چهار تعریف مشهور در باره حریم خصوصی می‌پردازد. ابتدا معنای لغوی حریم خصوصی را روشن می‌کند. سپس به بحث از معنای اصطلاحی «حریم خصوصی» می‌پردازد. معنای اول از حق تنها و رها بودن اخذ شده است. معنای دوم حریم خصوصی اطلاعاتی است که خود بر دو نوع است: یکی تعریف بر اساس انتظار و دیگری تعریف بر اساس حالت عدم آگاهی. نوع سوم تعاریفی است که حریم خصوصی را بر اساس کنترل تعریف کرده‌اند. در این مقاله این تعاریف یک به یک بررسی شده‌اند و کاستی‌هایی که دیگران بدان اشاره کرده‌اند بیان شده و هر یک ارزیابی شده‌اند. نوع چهارم تعاریف چند وجهی یا خوشه‌ای است. بر اساس این تعریف ما باید حریم خصوصی را بر مبنای توصیفی تصویر کنیم و از دخالت هر مفهوم ارزشی یا هنجاری در تعریف آن بپرهیزیم. طبق این تعریف ما می‌توانیم مفهوم حریم خصوصی را به سه مؤلفه و عنصر مستقل تجزیه کنیم. این سه عنصر عبارتند از: رازداری، ناشناختگی، و تنهایی. با این که اشکالاتی به این تعریف نیز وارد است، ولی در عین حال این تعریف جامع‌ترین تعریفی است که در این مقاله عرضه شده است چون به بیشتر وجوه مربوط به حریم خصوصی در آن اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critique of Four Definitions of Privacy from the Point of View of Western Ethics

نویسنده [English]

  • Hamid Shahriari

Member of Faculty of Research and Development of Humanities (SAMT)

چکیده [English]

This article addresses four definitions of privacy. Initially, the literal meaning of the privacy is mentioned. Then it discusses the meaning of the term "privacy" in Ethics. The first meaning is the right to be alone. The second meaning of privacy is informational in two types: one definition based on expectation and another defining based on the state of awareness. The third type is the definitions that define privacy based on control. In this paper, these definitions are reviewed one by one. Here, these definitions are reviewed one by one and the limitations noted by others are expressed and evaluated. The forth type is a multi-dimensional or clustered definition. According to this definition, we should define privacy on a descriptive rather than normative basis and avoid using any normative concept in its definition. According to this kind of definition, we can break the concept of privacy into three independent components. These three elements are: secrecy, anonymity, and loneliness. Although deficiencies are included in this definition, it is the most comprehensive one in this article because it refers to more privacy-related features

کلیدواژه‌ها [English]

  • privacy
  • loneliness
  • control
  • anonymity
  • secrecy
  • cluster definition
CAPTCHA Image