تماس با ما

شماره های تماس (دفتر مجله):

02532103460-61

شماره تماس با سردبیر:

02532103761

آدرس: قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان مرکزی، دفتر مجلات علمی.

کد پستی:3716146611

Email: jptr@qom.ac.ir


CAPTCHA Image