22
72
670
688
584,403
380,411
872.24
567.78

 

در کمال مسرت به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران ارجمند می رساند به استناد پرتال نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور ، مجله "پژوهش های فلسفی کلامی" موفق به اخذ رتبه "الف"  در ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور گردید.

 

ترتیب انتشار

فصلنامه

رتبه در وزارت علوم    

الف

میانگین زمان داوری

حداقل 8 هفته 

سیاست داوری

دوسو ناشناس

درصد پذیرش

 13% در سال ۹۸

زبان نشریه

فارسی (چکیده: انگلیسی)

+شماره پاییز انگلیسی

نوع دسترسی

رایگان(تمام متن)

هزینه چاپ

رایگان

نحوه صدور گواهی پذیرش مقاله

الکترونیکی

استفاده از نرم افزار مشابهت یاب برای مقالات

سمیم نور برای مقالات فارسی

نوع مقاله های قابل انتشار

پژوهشی (تحلیل،‌ تطبیق، نقد) یا نقطه نظر(دیدگاه مستدل و تحلیلی نویسنده پیرامون یک مساله خاص) 

 

                

                              

 

شماره جاری: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 85، پاییز 1399 

ابر واژگان