درباره نشریه

 

 عنوان نشریه

 پژوهش‌های فلسفی  کلامی

 صاحب امتیاز

دانشگاه قم

سازمان همکار

انجمن ایرانی فلسفه دین

شاپای الکترونیکی 

شاپای چاپی

2538-2500

 1735-9791

 زبان نشریه

فارسی (عنوان، چکیده، کلیدواژه‌ها، منابع و مشخصات نویسندگان به زبان انگلیسی نیز درج می شود)

 نظم انتشار

فصلنامه

 کشور – شهر محل انتشار نشریه

ایران - قم

 سال آغاز انتشار نشریه

پاییز-1378

حوزه تخصصی

فلسفه و کلام

 وضعیت دسترسی آزاد به نشریه

 دسترسی به همه مقالات این نشریه آزاد و رایگان است.

 

 

 هزینه انتشار مقاله

 رایگان (این نشریه هیچ هزینه ای برای پذیرش، داوری یا انتشار مقالات از نویسندگان دریافت نمی کند)

درصد پذیرش مقالات

32%

متوسط زمان داوری

حداقل 8 هفته

 قالب مقالات

 PDF

  الگوی استناددهی

 APA

 رتبه علمی

علمی - پژوهشی (براساس مجوز شماره ۵۳۳/۲۹۱۰/۳ ، در تاریخ ۵/۵/ ۸۴)

 عنوان قبلی

  این مجله از پاییز ۱۳۷۸ با عنوان «پژوهش‌های علوم انسانی» و بعد از انتشار ۴ شماره با تغییر رویکرد تا به امروز با نام «پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی منتشر می‌شود

 رتبه ارزیابی در آخرین رتبه بندی کمیسیون نشریات علمی کشور (سال1397)

رتبه A  و دریافت امتیاز ۸۸ از ۱۰۰ 

 نرم افزار بررسی مشابهت یابی و سرقت علمی در مرحله ارزیابی

سمیم نور(برای مقالات فارسی) 

iThenticate(برای مقالات انگلیسی)