اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

محمد ذبیحی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام ،دانشگاه قم، قم، ایران.

m-zabihiqom.ac.ir
02532103360
0000-0003-4480-9875

سردبیر

زهرا خزاعی

فلسفه تطبیقی استاد، گروه فلسفه و کلام ، دانشگاه قم، قم، ایران.

qom.ac.ir/profs/Pages/300043.aspx
z-khazaeiqom.ac.ir
02532103360
0000-0001-8302-9674

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ادوارد ویرنگا

فلسفه ، دین و کلاسیک گروه فلسفه، دانشگاه روچستر، آمریکا

www.sas.rochester.edu/phl/people/faculty/wierenga_edward/
edward.wierengarochester.edu
0000-0002-1665-360X

h-index: 6  

ونسان برومر

فلسفه دین استاد، گروه فلسفه دین، دانشگاه اترخت، هلند.

www.stellenboschwriters.com/brummer.html
vincent.brummergmail.com
0000-0001-8606-1055

ننسی مورفی

PhD.Philosophy, ThD. Christian theology, Senior Professor of ChristianPhilosophy, Fuller Theological Seminary, Pasadena, CA 91182, U.S.A.

nmurphyfuller.edu

استیون پالمکئیست

الهیات فلسفی استاد، گروه الهیات فلسفی، دانشگاه بپتیست هنگ کنگ، چین.

rel.hkbu.edu.hk/info_stevepq.html
stevepqhkbu.edu.hk
0000-0002-9448-8793

یوهان اشمیت

الهیات معناشناختی، فلسفه اخلاق و فلسفه دین استاد، الهیات معناشناختی و فلسفه دین، دانشگاه پادربورن، آلمان.

kw.uni-paderborn.de/institut-fuer-evangelische-theologie/prof-dr-jochen-schmidt/
jochen.schmidtupb.com
0000-0002-2950-7185

راینهارت هسه

فلسفه استاد، گروه فلسفه، دانشگاه رستاک، آلمان.

www.iph.uni-rostock.de/mitarbeitende/homepage-reinhard-hesse/
hesseph-freiburg.de

اعضای هیات تحریریه

سید مصطفی محقق داماد

حقوق بین الملل استاد، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

mdamadias.ac.ir
0000-0002-0981-6271

احمد بهشتی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ftis.ut.ac.ir/~beheshti
beheshtiatu.ac.ir
02532103360
0000-0002-6686-0180

محسن جوادی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/24757/24086/
javadi-mqom.ac.ir
02532103360
0000-0001-5867-9691

محمد ذبیحی

فلسفه و کلام اسلامی استاد، گروه فلسفه و کلام ، دانشگاه قم، قم، ایران.

m-zabihiqom.ac.ir
02532103360
0000-0003-4480-9875

حمید رضا آیت اللهی

فلسفه استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

www.ayatollahy.net/
ayatollahyatu.ac.ir
0000-0002-4392-7952

عین الله خادمی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد ، گروه معارف اسلامی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

ekhademi.com/fa/
e_khademiymail.com
02532103360

جعفر شانظری

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار ، گروه فلسفه و کلام ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

ui.ac.ir/?sp=6172
j.shanazariitr.ui.ac.ir
02532103360
0000-0002-7550-4698

زهرا خزاعی

فلسفه تطبیقی استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

qom.ac.ir/profs/Pages/300043.aspx
z-khazaeiqom.ac.ir
02532103360
0000-0001-8302-9674

مدیر داخلی

نجمه باقریان

رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناس حوزه نشریات علمی و علم سنجی

n.bagherian64gmail.com
0000-0003-3524-4390

ویراستار ادبی

محمد حسینی

فلسفه اخلاق دانشگاه قم

hoseinisourakigmail.com

ویراستار انگلیسی

اسما راشد

تصوف و عرفان اسلامی دانشجوی دکتری تصوف و عرفان، دانشگاه ادیان و مذاهب

313.asrgmail.com