نویسنده = محمدجواد پاشایی
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی وجود‌ ذهنی از دیدگاه فخر ‌رازی

دوره 13، شماره 3، بهار 1391، صفحه 205-228

10.22091/pfk.2012.102

محمدجواد پاشایی؛ محمد ذبیحی