1. بررسی برهان نظم از منظر اندیشمندان اسلامی معاصر

جواد پور روستایی

دوره 11، 4-3 ، بهار 1389، ، صفحه 51-74

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2010.153

چکیده
  طرح برهان نظم در کلام اسلامی به عنوان یکی از راه‌های اثبات وجود خدا سابقه دیرینه‌ای دارد. به رغم این سابقه، پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی پیرامون صغری، کبری و تقریرات برهان نظم وجود دارد. آنچه بیش از همه بر ابهام می‌افزاید، تعریف «نظم» و تعیین قسم خاصی از نظم در تقریرات برهان نظم است. انحصار نظم در این برهان به نظم غایی، دلیل ...  بیشتر