1. طرح جامع عقلانیت فولی و پدیده‌های روزمره

نفیسه ساطع؛ اعظم السادات حسینی حسین آباد

دوره 18، شماره 2 ، زمستان 1395، ، صفحه 129-152

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2016.792

چکیده
  فولی با رویکردی متفاوت به معرفت‌شناسی و نفی وجود رابطه‌ی ضروری بین تئوری معرفت و باور موجه، سعی دارد تا نظریه‌ای جامع درباره‌ی عقلانیت ارائه نماید. او طی چند گام و با تکمیل طرحی ابتدایی که برگرفته از مفهوم عقلانیت ارسطویی و هدف‌محور است، طرح جامع خود را در این قالب مطرح می‌سازد: «تصمیم (برنامه، باور، نقشه و فعل) A از جهت X، برای ...  بیشتر