1. مفهوم ایمان کاتولیک با تکیه بر آرای آوگوستین و توماس آکوئیناس

احمد رضا مفتاح

دوره 13، شماره 3 ، بهار 1391، ، صفحه 229-249

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2012.104

چکیده
   مفهوم ایمان کاتولیکی را برخی از سنخ معرفت و به عبارتی ایمان گزاره‌ای دانسته‌اند و برخی آن را فراتر از معرفت و غیر گزاره‌ای دانسته‌اند. آوگوستین به ‌عنوان طرفدار ایمان غیر گزاره‌ای در دوره نخست زندگی‌اش ایمان را نوعی معرفت دانسته، و ایمان و فهم را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند، اما در نهایت به عقل حصولی بی‌اعتنا می‌شود ...  بیشتر

2. ماهیت عقل و توانایی آن در فرایند شناخت

زهرا خیر اللهی

دوره 13، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 149-175

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2011.119

چکیده
  در این نوشتار، ماهیت عقل، حدود و توانایی آن در شناخت بررسی شده است. به این منظور مطالعاتی در مورد دیدگاه‌های برخی فلاسفه و عرفای معروف و نیز نگرشی دینی انجام شد. در حین بررسی نظریات متعدد، با اختلافات، تضاد و تشتت آراء در مورد ذات و حقیقت عقل، محدوده شناخت عقل و نیز ارائه یک تعریف جامع برای عقل مواجه شدیم. ضمن تعریف عقل به معنای فهم ثابت ...  بیشتر

3. ماهیت فرهنگی و اجتماعی زبان در فلسفه‌های قاره‌ای و تحلیلی

محمد رعایت جهرمی

دوره 13، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 73-86

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2011.114

چکیده
  اگرچه، نظام‌سازی، متافیزیک‌ستیزی و تاریخ‌گرایی، واگرایی دو حوزه بزرگ فلسفی، تحلیلی و قاره‌ای را سبب شده‌ است، اما می‌توان زبان را دغدغه مشترک اندیشمندان معاصر این دو جریان دانست. زبانی که، شاخصه خصوصی بودن را وانهاده و درون‌مایه‌ای فرهنگی- اجتماعی به خود گرفته است. این در حالی است که حقیقت، با دعاوی تطابق و سازگاری، سر سازش نداشته ...  بیشتر

4. هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن

سید محمد موسوی

دوره 7، شماره 26 ، زمستان 1384، ، صفحه 141-156

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2005.304

چکیده
  تحولات مهم در تاریخ فلسفة علم در قرن بیستم عبارت‌اند از : گفتمان اول: پوزیتویسم و استقراگرایی، گفتمان دوم: ابطال‌گرایی کارل پوپر و برنامه پژوهشی لاکاتوش، گفتمان سوم: ساختارگرایی و نسبیت گرایی تامس کوهن و گفتمان چهارم: هرمنوتیک با چیره شدن هرمنوتیک بر عرصة فلسفة علم، تحوّل اساسی در زمینة روش‌شناسی صورت گرفت. انواع هرمنوتیک را می‌توان ...  بیشتر