کلیدواژه‌ها = ارسطو
تعداد مقالات: 12
2. نقش شانس در سعادت آدمی با نظر به دیدگاه جولیا آناس

دوره 20، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-28

10.22091/pfk.2018.2566.1758

نغمه پروان؛ محسن جوادی


3. قیاس "از وضع" از ارسطو تا فارابی

دوره 20، شماره 1، بهار 1397، صفحه 159-179

10.22091/pfk.2018.708.1283

امین شاه‌وردی


6. رابطهٔ فضیلت و سعادت از نگاه ارسطو و غزالی

دوره 15، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 25-42

10.22091/pfk.2013.50

مجید ملایوسفی؛ ام‌لیلا شیرخانی


7. مفهوم‌شناسی اوسیا در اندیشه ارسطو

دوره 14، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 143-160

10.22091/pfk.2012.78

اسحاق طاهری سرتشنیزی


9. تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض

دوره 8، 3-4، بهار 1386، صفحه 207-232

10.22091/pfk.2007.315

علی اکبر احمدی افرمجانی؛ سید محمد علی حجتی؛ علی اصغر مروت


10. محرّک نخستین ارسطو

دوره 7، شماره 28، تابستان 1385، صفحه 173-186

10.22091/pfk.2006.293

یارعلی کردفیرزوجایی


11. بررسی کتاب ارسطو در چین

دوره 5، 20-21، تابستان 1383، صفحه 50-71

10.22091/pfk.2004.332

نرجس جواندل


12. یک کتاب در یک مقاله

دوره 5، شماره 19، بهار 1383، صفحه 181-198

10.22091/pfk.2004.349

علی اسماعیلی ایولی